CFBB • Afd. Multi-Pro • Hjulmagervej 3 a + b • 7100 Vejle • Tlf. 76818480 • E-mail multi-pro@vejle.dk 

 

 

 

 

Multi-Pro

 

Det er et mål at skabe bevægelse fra den beskyttede beskæftigelse over støttet beskæftigelse til en eventuel udplacering.

 

Multi-Pro er en afdeling der hører under organisationen Center For Beskyttet Beskæftigelse (CFBB).

 

CFBB er en samling af flere centre i Vejle kommune, hvor borgere med forskellige grader af udviklingshæmning kan komme i et beskæftigelses- tilbud.

 

Multi-Pro er en virksomhed der producerer og monterer komponenter til erhvervslivet.

 

Multi-Pro er et produktionstilbud og henvender sig til borgere, der endnu ikke er klar til at arbejde i en privat virksomhed på ordinærer vilkår.

 

Multi-Pro skaber en hverdag der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er vi den brik, du mangler i din virksomhed ?.